System zasilania awaryjnego 12VDC/230V 150VA

Urządzenie jest przeznaczone do buforowego zasilania urządzeń elektrycznych o znamionowym napięciu pracy 230V 50Hz w przypadku zaniku napięcia sieci energetycznej‚ przy czym źródłem tej energii zasilającej jest akumulator kwasowo-ołowiowy (nie jest zalecane stosowanie akumulatorów żelowych!) o napięciu 12V. z chwilą pojawienia się napięcia sieci energetycznej urządzenie samoczynnie przełącza zasilany obiekt ponownie na tę sieć‚ zaprzestaje generacji energii zastępczej‚ a samo przystępuje do ładowania lub doładowywania akumulatora‚ z którym współpracuje‚ czerpiąc energię ładowania z sieci. Urządzenie pracuje bezobsługowo‚ stale utrzymując gotowość podjęcia funkcji zasilania zastępczego oraz stale nadzorując stan akumulatora‚ nie dopuszczając do jego rozładowania‚ a w razie potrzeby doładowując go. Przetwornica urządzenia generuje napięcie 230V przy oddawanej mocy do 150VA i częstotliwości 50Hz oraz o kształcie napięcia sinusoidalnym‚ tzn. ściśle odwzorowującym kształt napięcia sieci elektroenergetycznej. Właściwość ta jest cenna przy zasilaniu obciążeń o znacznej składowej reaktywnej‚ tam gdzie wymagany jest niski poziom zakłóceń ze strony zasilania‚ a także w sytuacjach‚ gdy niezbędna jest możliwie bezgłośna praca silników i transformatorów. System zasilania awaryjnego MSz-01 może znaleźć szerokie zastosowanie w każdych warunkach pracy buforowej; zasilanie i ochrona instalacji centralnego ogrzewania‚ oświetlenie awaryjne‚ sieci sygnalizacyjne i alarmowe‚ kasy fiskalne‚ monitory itp. Ponadto system zawsze może być na życzenie użytkowany jednofunkcyjnie tzn. albo jako automatyczne urządzenie do ładowania akumulatorów‚ albo jako zastępcze źródło napięcia sieci elektroenergetycznej 230V wszędzie tam‚ gdzie brak jest dostępu do tej sieci (np: kempingi‚ place handlowe‚ sklepy obwoźne‚ mobilne warsztaty‚ małe jednostki pływające).

Dane techniczne:
napięcie zasilania sieć 230V 50Hz/akumulator 12V min 34Ah
maksymalny prąd ładowania akumulatora ok. 4‚5A
napięcie naładowania/rozładowania akumulatora: 14‚5V/10‚5V
napięcie wyjściowe przetwornicy – sinus 230V±5% 50Hz
obciążalność przetwornicy maks. 150VA
pobór mocy z sieci 230V w systemie ładowania: maks.100VA
art. CAR-TRA40Kup teraz 719,00 zł

  • Komentarze
  • 0